Spordinädalat toetavad

Spordinädala läbiviimist kaasrahastab Euroopa Liidu programm „Erasmus+”




Spordinädala läbiviimist kaasrahastab Kultuuriministeerium






Auhindade ja meenetega toetavad: