Ettevõtted, asutused

Käesoleva aasta septembris (23.-30.september) tähistatakse Euroopas järjekordset spordinädalat. Nädala eesmärgiks on suurendada liikumisharrastusega tegelevate inimeste arvu ja tõsta liikumisharrastuse, spordi ja tervise alast teadlikkust.

Spordinädala 2018 läbiviijateks Eestis on Eesti Olümpiakomitee (EOK) ja Ühendus Sport Kõigile (ÜSK). Soovime Spordinädala 2017 tegevustesse kaasata võimalikult palju erinevas vanuses osalejaid erinevatest eluvaldkondadest. Eelmisel aastal liitus spordinädalaga üle 400 kooli, 200 spordiklubi ning liga 100 asutust. 

Kutsume kõiki ettevõtteid ja asutusi Eestis saabuvat Spordinädalat 2018 teemakohaselt tähistama ja selle raames liikumisharrastusele rohkem tähelepanu osutama.

Regulaarselt liikumisharrastusega tegelev inimene on tervem, töövõimelisem, tulemuslikum ja kindlasti ka õnnelikum. 

Palume asutuse kampaanias osalus ja läbiviidav tegevus registreerida ka Spordinädal 2018 sündmuste kalendris SIIN.

Mõtteid ja ideid spordinädala asutuse sisesteks tegevusteks leiate SIIT.

Võimalusel palume Spordinädal 2018 raames asutusesiseste tegevuste läbiviimisel ja asutusesiseses kommunikatsioonis kasutada ka spordinädala sümboolikat. 

Spordinädal 2018 logo ja sümboolikat võib kasutada asutusesiseseses ja ka -välises kommunikatsioonis, kuid logo kasutamine ettevõtte reklaamikampaaniates/kommertseesmärkidel ei ole lubatud!